webinár ECHA

Dnes o 10.00 sa uskutočnil živý webinár ECHA – Európskej chemickej agentúry ohľadne pripravovaného úplného zákazu olova. Ak niekto živil nádej, že by agentúra priniesla nejaké skutočné argumenty, bol určite sklamaný. Prakticky boli zobrazené tie isté informácie, ktoré sme sa mohli dočítať v „dokumentoch“ predložených k návrhu, ktoré sa v lepšom prípade, dajú nazvať maximálne dohadmi vytrhnutými z kontextu. Záznam z webináru je možné pozrieť tu:

Webinár ECHA – z obsahu:

 • čas 14:40 – zákaz sa bude týkať aj vyrobených komponentov, takže končí domáce odlievanie (pozn.: RIP western a historická streľba)
 • čas 20:32 – náhrady za olovené strelivo kalibru .22 – „strelivo existuje, ale nie je veľmi dostupné a nie je široko otestované“
 • čas 21:15 – olovo na športovú streľbu – „môže byť povolené, ale iba v špeciálne vyhradených priestoroch vybavených lapačmi tak, aby bolo zachytených minimálne 90% olova“
 • čas 22:00 – odvolávajú sa na vlastný zákaz olova z januára 2021 (pozn: dobre si všetci pamätáme jeho „kvalitu“) + ako návrh na nahradenie olova v brokovniciach napr. aj wolfrámom (žiaden drahší prvok už asi nenašli).
 • čas 22:50 – pre brokovnice už existujú náhrady napr. z ocele, ktoré boli vynútené individuálnym zákazom v niektorých členských štátoch, preto tento zákaz je najschodnejší a najaplikovatelnejší. Platí to rovnako pre šport ako aj pre poľovníctvo. (pozn: o úplne inej trajektórii takého streliva pre športovcov a o oveľa menšej ranivosti a úteku nedohľadanej zveriny zjavne páni úradnici ešte nepočuli )
 • čas 23:00 – pravidlá pre olympijské disciplíny skeet a trap podľa ISSF vyžadujú použitie olova, zvažuje sa výnimka za prísnych pravidiel: schválená strelnica na národnej úrovni, zber olova na úroveň 90%, monitorovanie vôd, olovené strelivo predávané len v špecializovaných obchodoch na výnimku od národnej autority, označovanie streliva a povinné podávanie správ zo strany členských štátov Euro komisii
 • čas 26:10 ekonomické dopady zákazu olova odhadujú na 12 miliárd EUR počas nasledujúcich 20 rokov. Napriek tomu považujú náhrady za menšie zlo ako olovo.
 • čas 28:40 – tvrdenie, že nejde o zákaz športu, poľovníctva a rybárstva. (pozn: áno, tomu silno veríme)
 • čas 29:00 – ako sa zapojiť do procesu (popis v ďalšom odseku)

Možnosť zapojenia

K uvedenému návrhu je možné podať komentár priamo na stránke ECHA:

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AnnexXVRestrictionDossier.aspx?RObjectId=0b0236e185d702d6

Prosím, využite túto možnosť na slušné vyjadrenie nesúhlasu a na predloženie skutočných dôkazov o tom, že olovo nie je akútny a závažný enviromentálny problém. Otázky, dôkazy, námietky atď, je možné podávať jedine cez tento portál. Žiadne iné formy (email atď) nebudú akceptované.

Aktuálny materiál k zákazu v slovenčine: https://echa.europa.eu/documents/10162/ee743da1-65d7-d139-8de4-e8c565a76a8c

Otázky ECHA na verejnosť

 • Q1: žiadajú verejnosť o info o alternatívach pre malorážky – možnosť posielať výsledky streleckých testov a info potencionálnych náhradách olova
 • Q3: malé a veľké kalibre budú mať rôzne prechodné obdobia – 1,5 a 5 rokov. Ako hraničný kaliber sa zvažuje .222 alebo .223 – je možnosť vyjadriť sa k tomuto návrhu
 • Q4: použitie pôdy strelníc na poľnohospodárske účely – informácie kvalitatívneho aj kvantitatívneho charakteru (testy pôdy, ci sa vôbec používajú atď.)
 • Q5: limity na uvoľnovanie olova pri výnimke na Skeet a Trap (viď hore – min. 90% olova musí byť vyzbieraného a recyklovaného). Možnosť podať informáciu o možnostiach, cene inštalácie takého systému a cene prevádzky. Tiež o monitorovaní vôd atď.
 • Q6: to isté, ale pre vonkajšie pištoľové a puškové strelnice. Vyjadrenie sa k použitiu lapačov, návrhy iných metód
 • Q7: návrhy na limity expozície olova pre strelcov, či sú monitorovaní (pozn: podľa informácii u nás v redakcii, medzinárodní strelci sú monitorovaní a limity majú v norme), či sú k dispozícii nejaké dáta o olove v krvi sportových strelcov. (pozn:: áno, viď hore)
 • Q8: sanácia strelníc po ukončení činnosti (áno, u nás napr. firma Ares)
 • Q9: náhrada olova. Dôležitejšia je druhá časť otázky – bezolovnaté projektily majú hlásenú nedostatočnú presnosť, žiadajú sa ďalšie dáta o ich chovaní (pozn: treba nahlásiť ich nebezpečnosť pri odraze, nižšiu ranivosť pri poľovníctve a detto pri použití na sebaobranu s rizikom priestrelu, atď.)
 • Q14: dobrovoľný vojenský tréning – ide najmä o záložákov, bývalých vojakov atď., ktorí podstupujú výcvik aj mimo oficiálneho armádneho. Je to špecifikum niektorých krajín v priestore EHS (nie SR) ale pre zaujímavosť uvádzame.

Časový rámec

Komentáre a poznámky budú uverejňované na stránke ECHA v mesačnej perióde. Spätná väzba zo strany inštitúcií EU bude zobrazená na rovnakej stránke na konci procesu (potencionálne aj v dalších dokumentoch). Termín na prvé kolo otázok a námietok je 05.05.2021 !!! Pripomienky sa budú dať podať aj po tomto dátume, ale tie, ktoré budú podané v tomto termíne, budú prerokované v prvej itinerácii. Príspevok nie je možné uložiť a neskôr sa k nemu vrátiť = musí byť napísaný v celku naraz. Po odoslaní vám príde e-mail, ktorý bude potvrdením, že poznámka bola odoslaná a zaznamenaná.

Webinár ECHA – poznámky na záver

1. webinár ECHA bol streamovaný s vypnutým chatom, aj vypnutým pridávaním komentárov. Hm, prečo asi. Nechcem konšpirovať, ale cez Slido nebola položená ani jediná otázka a stream tak skončil o viac ako hodinu skôr, ako bolo plánované.

2. Počas živého vysielania prezentáciu pozeralo len cca 150 divákov. Je veľmi smutné, že zo státisícov športových strelcov a ostatných držiteľov zbraní v EÚ je tak biedny záujem o tento proces, ktorý bude mať zásadné dopady na komunitu.

Od Redakcia - Jozef

Vyštudovaný puškár, športový strelec a obhajca civilného držania zbraní bezúhonnými, mentálne vyspelými a dostatočne vycvičenými občanmi. Venujem sa histórii dlhých ručných palných zbraní od začiatku 20. storočia.