Biatlon - stojka

Šport to na Slovensku nemá ľahké

1. Pochádzate z rodiny známych biatlonistov, takže ste mal ku biatlonu a k športu, ako takému, veľmi blízko. Ako je to dnes? Je zo strany detí dostatočný záujem o tento šport, aby bolo z čoho vyberať budúcich šampiónov?

Peter Kazár: Moja generácia určitým spôsobom doplatila na zmenu systému mládežníckeho a školského športu v deväťdesiatych rokoch a prvej dekáde tohto storočia. Aj počas aktuálneho obdobia korony sledujeme v spoločnosti celkový nárast záujmu o šport a pohybové aktivity. Keďže biatlon spája zdraviu prospešné bežecké lyžovanie spolu so streľbou na cieľ, tak zvýšený záujem prirodzene registrujeme aj v našom športe. Jedná sa o spojenie fyzickej a mentálnej výkonnosti. Momentálne ale dobiehame investičný dlh do športovej infraštruktúry, materiálneho vybavenia a v mládežníckych kluboch sa aspoň čiastočne snažíme nahradiť absentujúcu základnú školskú pohybovú prípravu. O klasickom výbere športových talentov, spojeným so systémovým testovaním pohybových schopností na základných školách sa asi hovoriť nedá, ale naše pravidelné úspechy na najvýznamnejších podujatiach v mládežníckom športe dokazujú, že aj pri menšom počte športovcov vieme, pri dodržiavaní metodiky prípravy, uspieť aj za náročnejších podmienok. 

Koniec kovidových opatrení

2. Konečne sa športovci dočkali uvolňovania protiepidemiologických opatrení, ktoré žiaľ trvali veľmi dlho. Aký mali dopad na tréningový režim a kondíciu Vašich zverencov?

PK: Opatrenia mali najväčší dopad na mládež vo veku približne do 18 rokov. Kvôli zatvoreným vonkajším športoviskám, zákazu zhromažďovania a zrušeniu všetkých súťaží počas zimy, sme deťom prakticky znemožnili vykonávanie obľúbených aktivít a nábory nových záujemcov. Starší športovci sa v rámci opatrení ÚVZ SR mohli aspoň v obmedzenom režime pravidelne pripravovať a mali aj medzinárodné súťaže. Postupné uvoľňovanie opatrení nás mimoriadne teší a momentálne už viaceré kluby obnovujú pravidelné športové tréningy pre žiakov a mládež. Dúfam, že z pohľadu celkovej výkonnosti sa v čo najkratšom čase dostaneme na parametre z pred opatrení a klubom sa okrem dotácií podarí získať aj nevyhnutná finančná pomoc od podporovateľov. 

Biatlon a sponzori

3. Biatlon je šport, ktorý okrem tvrdého tréningu vyžaduje aj technické zázemie a z toho plynúce finančné náklady. Pre deti je ťažké získať sponzora inde, ako v kruhu rodiny. Netrpí výchova mladých talentov práve finančnou náročnosťou? Stáva sa, že dieťa odíde od biatlonu z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie v rodine?

PK: Áno, tento negatívny jav sledujeme aj v biatlone. Kvôli pomerne vysokej finančnej, časovej, ale aj mentálnej a fyzickej náročnosti výkonnostného alebo žiackeho biatlonu sa veľa mládežníkov ani nemôže zapojiť do pravidelnej športovej prípravy a časť talentovaných športovcov sa rozhodne ďalej nepokračovať. Na určitej výkonnostných a vekových úrovniach je podstate nevyhnuté spolupodieľanie sa rodiny alebo partnerov. Samotný zväz alebo kluby častokrát nedisponujú dostatočnou finančnou podporou pre mladých športovcov.

Športoviská

4: Na Králikoch pri Banskej Bystrici by sa mala budovať nová dráha pre kolieskové lyže, určená pre letnú prípravu. Ako sa darí tomuto projektu?

PK: Je výbornou správou, že pre vybudovanie infraštruktúry pre mládež a reprezentáciu sa spája súkromná spoločnosť Viacorp, zväz, rezortné stredisko ministerstva obrany VŠC Dukla Banská Bystrica, samosprávy a ďalších v závislosti od etáp realizácie. Na Králikoch možno už v jesenných mesiacoch tohto roku vznikne ekologická dráha na kolieskové lyže v celkovej dĺžke 1200 metrov. Samotný termín realizácie sa odvíja od termínu získania všetkých potrebných povolení. V tomto vzorovom modeli spolupráce viacerých subjektov sa v jednotlivých etapách realizácie počíta aj s vybudovaním sociálneho zabezpečenia športoviska, pravidelnou údržbou a celoročnou prevádzkou, keďže v zimných mesiacoch bude dráha slúžiť ako podklad pre kvalitné lyžiarske bežecké trate už pri nízkej vrstve snehu.

5: Pri športoviskách ešte chvíľu zostaneme. Areál v Osrblí napriek A licencii zatiaľ nefiguruje v kalendári Svetového Pohára. Situácia by sa mohla zlepšiť po dobudovaní zasnežovacieho systému a umelého osvetlenia…

PK: Za veľmi pozitívne vnímame pridelenie MS v letnom biatlone už v roku 2023 a ME v biatlone o rok neskôr, verdikt exekutívy IBU o nepridelení SP do r. 2026 nás však neteší. V Osrblí momentálne zväz finišuje s projektovou dokumentáciou a chýbajú už len posledné úradné povolenia. Dráha bude vybudovaná v celkovej dĺžke 2500 metrov a taktiež dobudujeme zasnežovací systém. Súčasťou obnovy areálu bude aj umelé osvetlenie štadióna a tratí pre tréningové účely, a nové lyžiarske mazacie bunky. Ak všetko dobre pôjde, termín realizácie odhadujeme už v októbri 2021. V ďalších etapách bude potrebné zrealizovať výmenu sklopných terčov, opravu budovy a nízkonákladové ubytovanie pre kluby a reprezentáciu tak, aby mohol byť areál naplno využívaný na celoročný tréningový proces, vrcholové svetové súťaže v biatlone alebo iné športové podujatia, ako napr. cyklokros, bežecké lyžovanie alebo športove aktivity verejnosti.

A poďme k zbraniam..

6: Nedávno sa Vám podarilo zakúpiť 16 nových zbraní. Prosím, predstavte nám ich.

PK: V zmysle priorít zväzu a sprístupneniu športu sa snažíme obnoviť a doplniť zbrane pre reprezentáciu, mládež a kluby. V mesiacoch október 2020 a apríl 2021 sme zaobstarali spolu až 16 malokalibrových opakovacích zbraní značky Anschütz 1827 F spolu s pažbami a biatlonovým vybavením. Pre potreby nášho športu sa na svetovej úrovní používajú len dva typy malokalibrových zbraní (ruská Izmaš Biathlon 7-3, alebo nemecká Anschütz) a v pretekoch svetového pohára používa až 97% práve zbrane, ktoré nakupujeme. Tieto zbrane fungujú absolútne spoľahlivo vo všetkých poveternostných podmienkach. Pri optimálne vybranom strelive dosahujú vysokú presnosť a pri poctivej údržbe fungujú dlhé roky prakticky bezporuchovo. Výborné výsledky majú aj so štandardným tréningovým strelivom napr. od značky LAPUA SK standart plus alebo RWS CLUB. Sú aj športovci, ktorí využívajú upravené zbrane Izmash s hlavňami Anschütz.

Podľa mojich skúseností má manipulácia detí so zbraňami veľmi veľa pozitívnych efektov.

Deti a zbrane

7. Neveľmi známym faktom je, že otec modernej olympiády, Pierre de Coubertin, bol športový strelec. Predsa len, o zbraniach koluje medzi ľuďmi nedôvera, strach, rôzne fámy.. Bojujete s narážkami typu: „Ako to, že ste dali deťom do ruky zbraň“?

PK: V súťažnom biatlone využívame do 14 rokov plynové zbrane a od 15 rokov malokalibrové zbrane. Podľa mojich skúseností má manipulácia detí so zbraňami veľmi veľa pozitívnych efektov. Okrem návykov na striktné dodržiavanie pravidiel, sústredenia a koncentrácie na cieľ získavajú deti aj zvyk na prípravu a údržbu zbraní a uvedomenie maximálnej pozornosti pri práci so zbraňami. Všetky deti sú si plne vedomé aj toho, čo môžu zbrane pri nevhodnom používaní alebo nesprávnej manipulácií spôsobiť, a tým sú prakticky vylúčené zranenia.

8. Koľko tisíc nábojov vystrieľa športovec v príprave, ak chce ašpirovať na Top 10 na medzinárodnom podujatí?

PK: V našich podmienkach pracujeme vo vrcholovom športe približne s 10 až 12 tisíc nábojmi za rok, plus práca so streleckým trenažérom a iné imitačné strelecké cvičenia. Vieme o krajinách kde sa športovci strieľajú až 16 až 20 tisíc nábojov, ale podľa mne dostupných informácií preferuje väčšina medzinárodných tréningových modelov rozmedzie 9 až 13 tisíc nábojov. Naša mládež pracuje s 4 až 9 tisíc vystrelených nábojov ročne.

Olovo a zdravie

9. Evidujete v tejto súvislosti nejaké zdravotné problémy, spôsobené otravou ťažkými kovmi?

PK: Nikdy som sa vo svojej športovej a ani trénerskej praxi s ničím takým nestretol ani len na úrovni podozrenia. Pri práci s vrcholovými športovcami máme pravidelne k dispozícií aj krvné laboratórne vyšetrenia, ktoré taktiež nič podobné neindikovali.

10. Ako sa v tejto súvislosti pozeráte na argumentáciu ECHA, že olovo ročne ohrozuje 127 miliónov vtákov a jeden milión detí?

PK: V súvislosti s týmto tvrdením sa mi nepodarilo zistiť na základe čoho sa ECHA ku týmto číslam dostala. V našej praxi sú športovci od žiackych kategórií prakticky v pravidelnom kontakte s olovom pri brokoch do plynových zbraní a taktiež so strelivom do malokalibrových zbraní. Pri pobyte v prírode na našich strelniciach som sa nestretol ani s úmrtiami vtákov, nakoľko sa s olovom pracuje v zmysle platných predpisov. Keďže olovo nie je syntetické, za neoverené tvrdenia musím považovať aj možné ohrozenie vodného prostredia spôsobné olovom zo streľby. Okrem vysokej ťažby olova počas druhej svetovej vojny, nemám znalosti ani o negatívnom dopadu ťažby, ktorý by bol horší ako pri iných bežných nerastných surovinách.

Ďalšie zvyšovanie nákladov na tréningový proces a súťaže spôsobí nášmu športu existenčné problémy.

Náhrady olova

11. Zvažované náhrady olova sú napríklad meď, oceľ, volfrám, no tie trpia radou nevýhod. Pre malokalibrové zbrane sa uvažuje o zinku, no také strely zas ničia vývrt hlavní zbraní. Viete si predstaviť, aké finančné dopady by to malo na športovú streľbu? Bolo by vôbec možné za takýchto podmienok vychovávať budúcu generáciu mladých športovcov?

PK: Z dôvodu rozdielnej hmotnosti streliva a absolútne rozdielnym vlastnostiam striel, ako napr. iná tvrdosť, si náhrady neviem predstaviť. Potrebujeme vysokú presnosť (gruping maximálne 0,5 cm) a v našich podmienkach aj dlhú životnosť zbraní (často aj 20 a viac rokov). Zároveň potrebujeme aj pomerne nízku cenu streliva. Všetky zatiaľ dostupné náhrady sú neakceptovateľné. Stále sme finančne poddimenzovaní. Drvivá väčšina športovcov používa aj na súťažiach lacnejšie tréningové strelivo. Nemáme dostatok zbraní pre záujemcov. Ďalšie zvyšovanie nákladov na tréningový proces a súťaže spôsobí nášmu športu existenčné problémy. Aj pri pridelení výnimky pre náš šport budeme nútení vykonať výrazné finančné investície do menších lokálnych strelníc pre tréningy. A to v situácií, keď už teraz máme oproti okolitým krajinám minimálne 20 ročný investičný deficit do športovej infraštruktúry.

12: ECHA určila Prvý termín na podávanie námietok voči zákazu olova na 05/05/2021 – šibeničný termín. ECHA žiada odbornú argumentáciu, dôkazy, analýzy, strelecké testy.. Pripravuje SZB podanie námietky na národnej úrovni, prípadne kolektívne v rámci IBU? Námietka podaná medzinárodnou organizáciou, prípadne aspoň národnou federáciou má inú váhu, ako individuálne podanie..

PK: Náš zväz sa formou tlačovej správy jednoznačne ohradil proti zákazu olova. S jeho zrušením nesúhlasíme a v rámci druhého kola námietok plánujeme spracovať testy pôdy a vôd v okolí strelníc. Podľa mojich informácií hľadá IBU možnosti ako zachytávať olovo efektívnejšie. Niektoré veľké medzinárodné strelnice kategórie A už teraz spĺňajú podmienky pridelenia možnej výnimky pri zachytení olova, ale pre menšie strelnice to bude mimoriadne náročné alebo v súčasných podmienkach financovania športu na Slovensku až nemožné.

Zákaz olova sa odrazí hlavne na menších kluboch, ktoré pracujú s mládežou na lokálnych tréningových strelniciach.

Biatlon a boj s európskou byrokraciou

13: ISF podala námietku voči zákazu olova. Je nezmysel, aby športovci z EU strieľali jedným strelivom a zvyšok sveta iným. ECHA na to zareagovala šalamúnsky – síce pripustila výnimku pre skeet a trap, ale za absurdných podmienok: minimálne 90% brokov má byť z dopadišťa vyzbieraných a recyklovaných. Dostupné informácie hovoria, že v prípade biatlonu by pripadalo do úvahy podobné riešenie, ktoré je našťastie o čosi realizovateľnejšie. No i tak čakajú prevádzkovateľov značné úpravy strelníc a finančné náklady. Je reálne, aby sa v momentálnej ekonomickej situácii na takú strelnicu u nás našli peniaze?

PK: Ako som spomínal už v predchádzajúcej odpovedi. IBU budú v prípade zavedenia zákazu čakať pravdepodobne podobné podmienky výnimky na zachytávanie olova ako niektoré ďalšie športy. Dúfam, že ku zákazu na základe zjavne nepodložených dát nedôjde. Ak predsa len áno, odrazí sa to hlavne na menších kluboch, ktoré pracujú s mládežou na lokálnych tréningových strelniciach. Kluby majú momentálne najväčšie starosti zabezpečiť bežný tréningový proces a účasť na súťažiach. Je prakticky nemožné investovať do strelníc v potrebnom rozsahu.

Financie – výbava na biatlon

14. Koľko stojí špičková malorážka, nutná na vrcholové medzinárodné podujatie? (pozn: olympiáda atď.) Pýtam z dôvodu, že 16. februára podalo Portugalské predsedníctvo EK návrh na celoeurópsky register zbraní a ich majiteľov. V praxi by to znamenalo, že údaje o majiteľoch zbraní by kolovali po celej EÚ.  V prípade úniku týchto údajov sú veľké obavy o nechcenú pozornosť kriminálnych živlov. Váš komentár prosím?

PK: Jedna nová súťažná zbraň Anschütz 1827 F stojí okolo 4.000 EUR a v závislosti od príslušenstva sa môže cena vyšplhať až 5.000 EUR. V rámci Slovenského zväzu biatlonu disponujeme približne so 125 zbraňami, ktoré sú prenajímané športovcom na základe ich výkonnosti. Opatrenia, ktoré sú platné v súčasnosti považujem za dostatočné. Každý športovec disponuje zbrojným preukazom a európskym zbrojným pasom. 

Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám veľa pracovných a trénerských úspechov.

Vizitka: Mgr. Peter Kazár

  • pochádza z biatlonovej rodiny, sám bývalý aktívny športovec
  • vyštudoval trénerstvo na FF UMB v Banskej Bystrici
  • viceprezident Slovenského zväzu biatlonu pre štátnu športovú reprezentáciu
  • hlavný tréner slovenskej mládežníckej biatlonovej reprezentácie, úspešne doviedol viacerých svojich zverencov ku popredným umiestneniam na najvýznamnejších medzinárodných podujatiach

PS: ohlas v médiách

Kým došlo k spracovaniu tohoto článku, mediálna správa Slovenského zväzu biatlonu sa dočkala odozvy aj s mienkotvorných periodikách. Denník Pravda publikoval 04.05.2020 správu, kde širšej verejnosti približuje hroziacu pochmúrnu budúcnosť nad streleckými športami. Viac v článku: Slovenský biatlon má nečakaný problém. EÚ začala brojiť proti olovu

Za láskavé poskytnutie fotografií ďakujeme p. Igorovi Stančíkovi.
(mládežnícke MS v biatlone Obertilliach/AUT 2021) 

Zaujal Vás tento článok? Prihláste sa na odber noviniek:

Od Redakcia - Jozef

Vyštudovaný puškár, športový strelec a obhajca civilného držania zbraní bezúhonnými, mentálne vyspelými a dostatočne vycvičenými občanmi. Venujem sa histórii dlhých ručných palných zbraní od začiatku 20. storočia.