MUDr. Michal Venglarčík, PhD.

Dnes prinášame rozsiahly rozhovor s predsedom Slovenskej asociácie westernovej streľby a Majstrom Európy v CAS – MUDr. Michalom Venglarčíkom, PhD.

Ozbraniach.sk: Vážený pán doktor, venujete sa westernovej streľbe CAS, ktorá okrem tradičných požiadaviek na fyzické a mentálne schopnosti športovca, prináša spestrujúci prvok v podobe dobových kostýmov. Čím učarovala westernová streľba Vám?

Michal Venglarčík: Streľbe sa venujem od  detstva, kde nás spolu s bratom učil bezpečne strieľať zo vzduchovky  môj starý otec. Keďže sme vyrastali na príbehoch o indiánoch a kovbojoch, možnosť  venovať sa streľbe z historických zbraní vrátane obdobia Divokého západu bol náš splnený sen. Postupne sme sa venovali rôznym disciplínam MLAIC a CAS až sme skončili na stupienkoch európskych súťaží vrátane majstrovských titulov. CAS (cowboy action shooting) alebo westernová streľba, ktorá je medzinárodná strelecká disciplína od roku 1987, ktorá patrí aktuálne medzi TOP 5 v USA. Celosvetovo sa jej venujú stovky tisíc strelcov.

Mňa oslovila táto disciplína jednak samotnou streľbou z historických zbraní ale zároveň úžasnou atmosférou streleckých súťaží. Oblečenie strelca, vybavenie strelca zodpovedá dobovým predlohám. Každá súťaž nie je len o športových výsledkoch ale je o stretnutí  priateľov a ich rodín,  ktoré nám aktuálne chýbajú pre pandemickú situáciu. Ďalším rozmerom je  bezpečnosť v duchu hesla “ Safety First“, edukácia bezpečnej manipulácie so strelnými zbraňami, legislatívy a histórie strelných zbraní v Európe ako aj mimo nej. Strelné zbrane sú našim technickým historickým dedičstvom , s ktorým treba pracovať a adekvátne sa k nemu správať. 

Ženy v CAS

OZ: Napriek neutešenej ekonomickej situácii, pandémii a ďalším nepriaznivým faktorom sa Vám darí rozširovať počet členov. Vo výsledkových listinách svietia aj mená patriace nežnému pohlaviu. Vyhľadávajú Vás skôr drsní chlapi, alebo rodiny?

MV: To je dobrá otázka. V posledných rokoch sme zaznamenali zvýšený záujem verejnosti o možnosť navštíviť naše súťaže . Často k nám prichádzajú spoločne rodiny vrátane drahých polovičiek. Aktuálne nie je problém stretnúť na našich súťažiach celú rodinu, ktorá sa spoločne venuje športovej streľbe. Samozrejme, že každý má tú svoju kategóriu a my sa veľmi tešíme z našich juniorov, junioriek a dám, ktoré opakovane získavajú cenné trofeje z medzinárodných podujatí. Mnohé rodiny sa stretávajú aj mimo športových podujatí, vznikajú dlhoročné priateľstvá nielen na Slovensku ale aj so strelcami v zahraničí. Skvelým doplnkom sú spoločenská stránka CAS. Od družných puškárskych debát po výmeny receptov na najlepší guláš či krémeš , súťaže kostýmov, country kapely. V dnešnej dobe je pre mnohé deti opekanie si špekačky bez mobilu vrcholovým outdoor zážitkom.

Myslím si, že každý  v tom nájde tú svoju pridanú hodnotu s možnosťou aktívne a pre mnohých atraktívne tráviť svoj voľný čas. Pre mňa je to aktívne strávený čas s mojou rodinou a priateľmi kedy relaxujem. Niekto chodí po horách alebo bicykluje. My chodíme na strelnicu a svojou športovou činnosťou napríklad aj reprezentujeme Slovensko na Majstrovstvách Európy alebo Majstrovstvách sveta v CAS. Mrzí ma len, že sa nám v médiách nedarí  prezentovať túto športovú činnosť. Nie sme atraktívny a ako odpovedala jedna pani  redaktorka na naše pozvanie k reportáži o Majstrovstvách Európy 2015, ktoré sme organizovali : “Prídeme len ak by sa tam niekto zastrelil, inak nás to nezaujíma“. Škoda, vždy sa poteším keď sa dozviem, že  sa okrem hokeja, golfu, tenisu či futbalu, dá na Slovensku športovať aj inak. 

CAS – Westernová streľba v ohrození

OZ: Poďme ale k tomu hlavnému nepriaznivému faktoru. V septembri 2020 došlo k prijatiu zákazu olova v mokradiach, ktorý bol už sám o sebe prinajmenšom diskutabilne formulovaný. Napriek ubezpečovaniam EÚ, že ďalšie zákazy nehrozia, čoskoro sa objavil návrh aj na úplný zákaz olova. Ohliadnuc od absurdnej „argumentácie“, ktorou sa predkladatelia snažia návrh legitimizovať, je nesporným faktom, že prípadné schválenie by znamenalo fatálnu ranu pre vzduchovkárov, malorážkarov, historickú streľbu aj Vás – westernových strelcov.

MV: Absurdita zákazu olova v mokradiach v EÚ, ktorú prijala EK spočíva hlavne v tom, že tento zákaz definuje mokraď  po novom ako akúkoľvek vodnú plochu (mláka po daždi, potok, jazierko na Vašej záhrade, atď).  Mokraď je ale jasne definovaný ekosystém, ktorý chránime aj na  Slovensku od roku 1971. Minulosť ukázala potrebu obmedziť  používanie olova v týchto lokalitách , čo sa ale dodržiava  desaťročia. Aktuálne prijatý zákon ale zakazuje nielen strieľať v mokradi ale aj držať strelivo s obsahom olova v takejto lokalite, nakoľko je predpoklad, že toto strelivo by mohlo byť Vami použité.  Čiže by ste boli uznaný za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, pretože máte v kufri auta fľašu slivovice.

Skvelé. Ešte lepšie je na celej veci to, že aby sa predišlo komplikovanému  dokazovaniu úmyslu porušiť tento zákaz na mokradi, tak EÚ preventívne zakáže predaj brokových nábojov s obsahom olova v EÚ (okrem polície a armády). Chceli by ste tieto náboje s olovom možno použiť na vnútornej strelnici? To je OK hovorí zákon, tam mokraď asi nie je. Škoda len, že následkom zákazu predaja takéhoto streliva v EÚ si ho nemáte kde  ale kúpiť. Logika veci nepustí. Keďže s takouto formuláciou nesúhlasili viaceré členské štáty EÚ tak sa hlasovalo do vtedy, až to konečne prešlo. Názor odbornej verejnosti  bol akosi prehliadnutý. ECHA si išla za svojím cieľom.

Kaluž = mokraď

Je teda skvelé vedieť, že keď najbližšie zaprší a budete mať kaluže na Vašej záhrade bolo by fajn kontaktovať Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré má problematiku mokradí  na starosti  aby ste postupovali  podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. Ochrana prírodných biotopov na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom (§ 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)). Mali by ste sa začať správať v tomto biotope maximálne zodpovedne. Bez olova.

A to nemusíte mať doma ani vzduchovku po starom otcovi. Vlastne už o 5 rokov si ani na tej záhrade nestrelíte ani do plechovky lebo nebudete mať diabolku. Olovenú diabolku. Neviem či je to tým názvom, ale je dobré , že tú diabolskú vec ideme plošne zakázať. Zakázať  používanie olova u koncového spotrebiteľa. Pesticídy, organofosfáty  nás v EÚ netrápia. Ale to olovo  trápi EÚ strašne. Pritom si môžete kúpiť bežne v EÚ oveľa agresívnejšie chemikálie, čo do dopadu na životné prostredie. Ale poďme naspäť.

Navrhovaný zákaz olova v strelive v EÚ je predložený ECHA s dôrazom na enviromentálny dopad olova pri poľovníctve, športovej streľbe a rybárstve. A kde je teda problém? Nahradíme olovo niečím bio a eko a bude to paráda. Európa bude zdravšia a lepším miestom na život. Zachránime planétu. Olovo je čisté zlo. Musíme ho nahradiť. Skvelá myšlienka, geniálny politický program, úžasný plán.

Nenahraditeľné olovo

Má to ale jeden háčik. Olovo aktuálne nedokážeme nahradiť. Nemáme na to technológiu a museli by sme tak trochu prepísať periodickú tabuľku. Máme predsa oceľ, wolfrám, bizmut, zlato. No, to máme. Ale čo s tým? Do vzduchoviek, malorážnych kalibrov ani do historických zbraní sa to nedá použiť. A to už armádne výskumy bežia desiatky rokov s cieľom ako vyrábať bezolovnaté strely. Nie z eko ale finančných dôvodov. Nepresnosť, poškodenie zbraní, pseudobalistika, riziko odrazu, vyššia záťaž pre životné prostredie. Zo socioekonomických dopadoch tohto zákazu, ktoré sa odhadujú  na viac ako  12 miliárd € v nasledujúcich rokoch si EÚ nerobí, veď sme prežili aj Covid.

Otázka je, čo je za tým? V 30.rokoch minulého storočia sa v jednej európskej krajine rozhodli zakázať určitej skupine občanov tejto krajiny bicyklovanie. Vraj to bicyklovanie znepokojuje iných občanov. Neskôr okrem zákazu bicyklovania pribudol naopak prísny plošný príkaz nosiť na oblečení žltú nášivku v tvare  hviezdy. Asi sa im potom lepšie kontrolovalo asi  to bicyklovanie. Neviem. Vzhľadom k tomu, ako sa ECHA a EK správala pri schvalovaní zákazu olova v mokradiach, neočakávam iný prístup ani pri novom návrhu na plošný zákaz olova v EÚ, ktorý je aktuálne v údajnom pripomienkovaní.

Myslím si, ale že zámer zákazu olova má jasný cieľ. Návrh zákazu nedáva podnety na efektívnejší záchyt olovených projektilov na strelniciach, pretože ECHA vie, že olovo sa správa v tomto smere neškodne. Návrh presadzuje plošný zákaz predaja alebo výroby striel s obsahom olova v EÚ. Áno, čítate správne, všetko zakážeme. Vraj tak nezomrie viac ako 150 miliónov vtákov ročne a iné ničím nepodložené argumenty bez dôkazov. Máte pocit, že sa v tom prestávate orientovať a nerozumiete o čo ide?  Nevadí. Poďme si to teda vysvetliť polopate.

Skúsme prirovnanie

Keď nemáte benzín je Vám auto nanič a nebudete ho používať. Zvyknete si na to, veď čo už len iné Vám zostáva.  O pár rokov sa takto strelné zbrane v EÚ dostanú do zabudnutia, skončia. Pár nadšencov sa im možno bude naďalej venovať . Práve historické zbrane nemajú inú ako olovenú variantu pri projektile a tým utrpia najviac. Prežili monarchie, revolúcie, temné obdobia európskej histórie so zákazom bicyklovania . EÚ však neprežijú, lebo sú hrozbou pre vtáctvo a intelekt detí konzumujúcich divinu. To konštatuje ECHA vo svojej dôvodovej správe k návrhu zákazu.  A čo intelekt dospelých gurmetov ? Nemám pocit, že by divina zabíjala obsahom ťažkých kovov mozgové bunky.

Jediným dôvodom prečo sa aktuálne táto tzv. „ekoaktivita“ deje je  cielená likvidácia legálne držaných zbraní  občanov v EÚ. Tí svoje zbrane vlastnia v súlade so zákonmi svojich krajín a  aktívne udržujú historický odkaz tradície poľovníckej a  športovej streľby v Európe.

Keď sa pozriete do najbližšieho múzea tak tam určite nájdete maľovaný historický terč, ktorý má možno viac ako 200 rokov a  je cennou spomienkou na históriu Vášho regiónu. Rovnako zbierku chladných a palných zbraní.  Keď legálne zbrane nevadili monarchom prečo vadia voleným zástupcom občanov EÚ? V minulosti sa ich snažili zakázať len režimy , ktoré  mali radi pracovné tábory. Na západe aj na východe.

Olovo a bezpečnosť v CAS

OZ: V CAS sa strieľa na kovové terče. Aj keby sa nejakým zázrakom našiel vhodný materiál na výrobu projektilov, ktorý by neničil historické zbrane, ako vidíte zvýšené riziko zranenia, napr.  odrazeným fragmentom projektilu?

MV: V našej disciplíne  sa strieľa hlavne na kovové terče a to v súlade s medzinárodnými pravidlami CAS. Podobne sú na tom aj iné dynamické strelecké disciplíny. Aj pri používaní olovených striel, ktoré sú predpísané pri streľbe na kovové terče a maximálnej snahe o elimináciu odrazu sa občas nastane , veď fyzika nepustí, že príde k odrazu projektilu smerom k strelcovi. Zranenia sú našťastie minimálne, ale tejto problematike sa veľmi prísne venujú pravidlá všetkých dynamických disciplín vrátane CAS. Preto si neviem a ani nechcem predstaviť  použitie napríklad oceľového projektilu v takomto prípade. Rovnako to platí o použití neolovených projektilov  v historických zbraniach. Technológia 19.storočia jednoducho so závermi EÚ nepočítala.

Dopady olova na ľudský organizmus

OZ: Máte trojstupňové vysokoškolské vzdelanie v humánnej medicíne. Ako účinkuje olovo na ľudské zdravie a aké množstvá sú nebezpečné?

MV: Traduje sa, že olovo zničilo Rím. Medzi moderné vymoženosti Ríma patril aj vodovod. Voda putovala ku svojim spotrebiteľom v olovených rúrkach. Lenže  soli olova sú pre ľudský organizmus  nebezpečné  a tak sa mohli ľudia otráviť. Alebo nie? Anorganické soli olova sa totiž rozpúšťajú veľmi ťažko. Hlavne vo vode.  Najnovšie výskumy tvrdia, že obviňovať olovené rúrky z pádu Ríma nebude také jednoznačné, nakoľko sa olovo  len tak ľahko a hlavne dlhodobo nerozpúšťa. Ani vo vode a ani v zemi. Vďačí za to svojej vlastnosti – pasivácii.  Vďaka tomu patria olovené artefakty k najzachovalejším  archeologickým nálezom. Vrátane 5.000 rokov starých rybárskych oloviek z európskych mokradí.  Rím mal podstatne viac vážnejších dôvodov než olovo, ktorým vďačí za svoj pád.  

Toxické účinky olova a mechanizmus v tele

Olovo má toxický potenciál a poznáme akútnu aj chronickú otravu olova. Vieme merať jeho hodnoty v tele  a dokážeme prípadnú  otravu aj aktívne liečiť. Rizikom je predovšetkým profesionálna expozícia olovom v priemysle pri jeho spracovaní. Tieto prevádzky sú veľmi aktívne monitorované pracovnou zdravotnou službou podľa platnej legislatívy.  Do tela sa olovo dostáva vdýchnutím (prach, výpary) alebo tráviacou sústavou. Viaže sa na hemoglobín v červených krvinkách, spôsobuje chudokrvnosť, ukladá sa v kostiach.

Na druhej strane vylučuje sa močom.  Preto si celkom dobre neviem predstaviť ako môže olovo zo strely  zamoriť mäso uloveného zvieraťa natoľko aby sa človek vystavil riziku chronickej otravy olovom. Keď už si chceme dopriať trochu ťažkého kovu dajme si  morské ryby. Ako som už povedal, pokiaľ nie ste vystavený profesionálnej expozícii olova. Neviem si predstaviť  tak silnú kontamináciu olovom (pláštovým strelivom s oloveným jadrom) z 10 gramovej strely napríklad 200 kg jeleňa, ktorá by robila následne jeho mäso toxickým pre človeka. To je jeden zo zásadných argumentov ECHA pre podporu zákazu olova v EÚ.

Lekár a olovo

OZ: Zdravotný stav každého jednotlivca je jeho samozrejme jeho súkromná vec, ale viacero vrcholových športovcov, podrobujúcich sa podrobným lekárskym kontrolám, nám potvrdilo, že žiadnou otravou olovom netrpia. Ako ste na tom vy osobne a máte vedomosť o nejakom športovom strelcovi, čo by mal zdravotné problémy spojené s olovom?

MV: Pravidelným lekárskym kontrolám a meraniam hodnoty olova v organizme sa však podrobujú pravidelne zamestnanci firiem produkujúci strelivo alebo jeho komponenty . Najstaršia  munička na svete,  S&B z Českej republiky na podobnú otázku reagovala, že neeviduje žiadne zdravotné problémy spojené s toxicitou olova.  Športoví strelci si často pre svoju potrebu kompletizujú strelivo a pracujú teda aj  olovenými strelami, ktoré si buď kupujú od výrobcov s licenciou alebo prípadne si ich odlievajú sami napr. pri historických zbraniach.  Nemám vedomosť o športovom strelcovi, ktorý by mal zdravotné problémy spojené s dlhodobým kontaktom s olovom.

Lekár a zbrane

OZ: Medicína je nepochybne ušľachtilé povolanie, napriek tomu nie ste zďaleka sám, ktorý cez deň zachraňuje životy a cez víkend sa venuje streľbe.  Ako sa dívate na to, že médiami a laickou verejnosťou je komunita  športových strelcov videná alebo prezentovaná skôr v negatívnom svetle?

MV: Média majú dnes obrovskú moc. Dokážu vyrobiť hrdinov ale aj tých, ktorí sú hodní opovrhnutia.  V spravodajstve sa dozviete o násilných trestných činoch spáchaných strelnými zbraňami. Či boli legálne a či sa majiteľ k nim dostal oprávnene už tak médiá ani divákov nezaujíma.  Po nedávnom teroristickom útoku vo Viedni sa  novinári predháňali s tvrdením, ako si bol miestny radikál kúpiť na Slovensku náboje do útočnej pušky. Trvalo to 48 hodín.  Po správe SIS o jeho celom pobyte   na našom území s  vylúčením možnosti nákupu nábojov na Slovensku ostalo ticho.

Opýtajte sa v Rakúsku, či sa dajú u nás dajú bežne kúpiť náboje. Budete prekvapení.  V práci som si vypočul veľmi veľa poznámok k strelcom. Nie veľmi príjemných. Neustále sa podsúva verejnosti myšlienka, že nikto normálny predsa nemôže mať kladný vzťah k zbraniam. Nelietajú po nás helikoptéry do hôr a ani na našich súťažiach nehoria v hľadisku  svetlice. Nezvykneme ani zdemolovať zázemie strelnice po športovom neúspechu.

Reakcia CAS komunity k zákazu olova

OZ: Vo februári 2020 ste menom SAWS zverejnili výzvu adresovanú slovenským aj európskym inštitúciám, kde ste jasne odmietli argumentáciu EK aj vypracovanú správu výboru REACH. Ako to dopadlo v septembri 2020, žiaľ už poznáme. Zaregistrovali ste spätnú väzbu z oslovených inštitúcii, bola z nejakej strany ochota pomôcť alebo aspoň vypočuť?

MV: Spoločná výzva stavovských organizácií poľovníkov, rybárov a športových strelcov, ktorá smerovala našim inštitúciám bola prijatá s hlasitým tichom. Slovensko riešilo  voľby, prežívalo rôzne kauzy a začala pandémia. Čo tam po olove. Naši európski poslanci si možno ani nevšimli túto aktivitu. Slovensko aktívne spolu s ostatnými organizáciami v EÚ združujúcich rybárov, poľovníkov a športových strelcov sledovalo kroky EÚ. Na rozdiel od ČR, kde sa k celá vec dostala až na pôdu Parlamentu  ČR. Podobnú situácia som už zažil pred pár rokmi, kde sa EÚ rozhodla zakázať zásobníky.

Som však rád, že minister hospodárstva Richard Sulík vo februári 2021 poslal  odmietavé stanovisko Slovenska vo veci pripravovaného zákazu olova pre jeho neopodstatnenosť.  Mám však pocit, že EK a ECHA nemajú potrebu sa zaoberať žiadnym názorom.

Reakcia CAS komunity k registru zbraní

OZ: Žiaľ, s „dobrými“ správami nekončíme. Portugalské predsedníctvo prednieslo návrh na vytvorenie celoeurópskeho Register zbraní a ich držiteľov. V praxi by to znamenalo dáta o zbraniach a ich majiteľoch by kolovali po celej EU. Nie je ťažké domyslieť si, že prvý kto bude mať záujem o takéto údaje je kriminálne prostredie a tak únik informácii je skôr otázkou času. Ako vnímate tento problém, zvlášť keď vo viacerých západných krajinách sa podobné opatrenia ukázali ako neúčinné, drahé a zbytočné?

MV: Každá sranda niečo stojí. Murphy hovorí, že ak je to teoreticky možné , je len otázka času aby sa to stalo. Informácie určite majú cenu zlata. Vytvorenie akejkoľvek databázy má svoje plusy a mínusy. Vzhľadom na sústavne prebiehajúce aktivity v EÚ zamerané proti držiteľom strelných zbraní (od vzduchoviek po poľovnícke pušky) môžem len ťažko komentovať túto snahu. Uvidíme.

Slovo na záver

OZ: Chceli by ste našim čitateľom niečo odkázať alebo zaželať?

MV: Chcel by som im v tejto ťažkej pandemickej dobe zapriať hlavne pevné zdravie. Uvedomujem si, že pre ľudí zápasiacich s problémami, ktoré  nám COVID priniesol je téma zákazu olova vzdialenou a pri ich ťažkostiach nepodstatnou debatou s nulovým dopadom na ich život. Ale aký to bude mať dopad na komunitu rybárov, strelcov a poľovníkov ? Čo obchodníci, strelnice, puškári, strojárske firmy?

Myšlienka jednotnej, silnej a bezpečnej Európy je úžasná vec. Preto ma nesmierne mrzí kam sa aktuálne EÚ dostáva. Sloboda, rovnosť a bratstvo sa mení na zákaz, nerovnosť a sektárstvo. Jediné, čo si želám je, aby sme opäť používali sedliacky rozum, žili s nohami na zemi, mali vlastný názor na základe pádnych argumentov a dokázali povedať NIE veciam, s ktorými nesúhlasíme.  

Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.

Vizitka: MUDr. Michal Venglarčík, PhD.

  • Zástupca prednostu II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU FNsP FDR Banská Bystrica
  • Prezident Slovenskej asociácie westernovej streľby
  • Majster a vicemajster Európy v CAS
  • Dlhoročný športový strelec a medzinárodný rozhodca
  • Člen skúšobnej komisie odbornej spôsobilosti pri OR PZ Banská Bystrica

Príloha – výzva SAWS z februára 2020

výzva Slovenskej Asociácie Westernovej Streľby
výzva Slovenskej Asociácie Westernovej Streľby

Foto: archív Michala Venglarčíka

Zaujal Vás tento článok? Prihláste sa na odber noviniek:

Od Redakcia - Jozef

Vyštudovaný puškár, športový strelec a obhajca civilného držania zbraní bezúhonnými, mentálne vyspelými a dostatočne vycvičenými občanmi. Venujem sa histórii dlhých ručných palných zbraní od začiatku 20. storočia.