Prednáška krajná núdza a nutná obrana, prvá pomoc, tlmiče

Prednáška krajná núdza a nutná obrana, prvá pomoc, tlmiče

V spolupráci so športovými organizáciami SAWS a C.A.T. vás s potešením pozývame na odborný seminár pre širokú streleckú verejnosť. Pozvanie prijali viacerí slovenskí odborníci, ktorí svojími poznatkami prispejú k zvýšeniu odbornej spôsobilosti každého držiteľa zbrojného preukazu.

Mimoriadne nás teší účasť nestora slovenských prednášok na tému KN / NO – JUDr. Mareka Čecha.

Read More

Majster sveta Ján Pálka o zákaze olova

1. Vážený pán Pálka, ste niekoľkonásobný medajlista vo viacerých streleckých disciplínach, majster sveta, vicemajster sveta, vicemajster Európy, …. Ľudia, ktorí Vás poznajú dlho, so smiechom hovoria, že ste pri tréningoch vystrieľali celé vedrá streliva. Čo je na tom pravdy a koľko toho musí vystrieľať športovec, ktorý ašpiruje na úspech v medzinárodnom podujatí? Je to len o množstve vystrieľaného streliva?

Ján Pálka:  Tí čo ma poznajú, vedia že veľa nevystrieľam, ale samozrejme určité množstvo je potrebné, cca 5 až 10 tis., dôležitá je efektivita a rozvoj technických aspektov dynamickej streľby. Viem, že moji súperi sa pohybujú od 40 do 150 tis. vystrelených nábojov.

2. Pýtam sa hlavne preto, či vzhľadom na Váš šport netrpíte otravou z olova. Európska Chemická Agentúra totiž napríklad tvrdí, že olovom z kontaminovaného mäsa trpí až milión detí a aspoň 135 miliónov vtákov.

JP: No za obdobie cca 26 rokov môjho aktívneho strieľania by som už asi podľa záverov agentúry nemal žiť a nielen ja, ale ani moji streleckí kolegovia, ktorí vystrieľali ďaleko viac olova ako ja, takže z toho je jasné, že uvedená agentúra je podriadená iným záujmom. Nie je pravdivá ani objektívna. Samozrejme, olovo v určitom skupenstve, hlavne v plynnom a v inom zložení je živému organizmu škodlivé.

Read More

Návrh na celoeurópsky register zbraní a ich držiteľov

Zlých správ pre streleckú komunitu žiaľ pribúda.

Portugalské predsedníctvo predložilo návrh na možné budúce prepojenie databáz – národných registrov zbraní. Praxi si tak bude môcť neznámy človek na opačnom konci Európy pozrieť kto ste, čo ste, čo všetko vlastníte. Každého majiteľa zbraní hneď napadne, aké obrovské bezpečnostné riziko to pre osoby majiteľov zbraní prináša. V prípade úniku dát (ktoré dnes nie sú nijak výnimočné) tak bude môcť získať kriminálne prostredie informácie o tom, ako sa zmocniť zbraní legálnych držiteľov.

Okrem iného je to aj obrovský zásah do práv občanov – prečo by mala byť strelecká komunita takmer verejne spisovaná a diskriminovaná? Sú snáď vlastníci legálnych zbraní opovrhnutiahodní, alebo majú byť vyčlenení a marginalizovaní?

Podľa pravidiel EU je vnútorná bezpečnosť suverénnou oblasťou každého členského štátu a teda neexistuje najmenší dôvod na zdieľanie takýchto citlivých informácii a už vôbec nie, aby cudzie štáty disponovali informáciami, s ktorými nemajú nič spoločné.

Originál dokumentu nájdete tu: (anglicky)
https://www.statewatch.org/media/1982/eu-council-prum-firearms-proposal-5787-21.pdf

Zákaz olova

Návrh na úplný zákaz olova!

Žiaľ, všetky obavy streleckej verejnosti a rybárov na napĺňajú. Napriek ubezpečeniam, že po zákaze olova v mokradiach žiadne ďalšie reštrikcie nebudú, opak je pravdou. Európska Chemická Agentúra navrhla prakticky úplný zákaz streliva s obsahom olova.

Bez preháňania sa dá povedať, že tento zákaz je úplnou katastrofou pre celú streleckú komuniku a v prípade jeho schválenia budú jeho dopady likvidačné nielen pre amatérsky, ale aj pre vrcholový šport.

Návrh nájdete tu: https://echa.europa.eu/cs/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use