Prednáška Nutná obrana 2024

Milí priatelia, je pre nás veľkým zadosťučinením, že sa nám podarilo založiť tradíciu v podobe odborných podujatí pre streleckú verejnosť. Musím hneď dodať, že tohtoročná Prednáška nutná obrana 2024 dopadla mimoriadne úspešne – a to tak, že záujem trochu šokoval aj nás, organizátorov. O to viac nás teší, že sa akciu opäť podarilo zrealizovať v dobročinnom duchu a vybrali sme peknú sumu na ušľachtilý účel.

A ako to celé dopadlo?

Ako už iste viete, záujem bol enormný a celá kapacita 140 ľudí sa beznádejne vypredala za necelých 48 hodín od zverejnenia. Spolu s pozvanými hosťami z radov aktívnych príslušníkov ozbrojených zborov a partnerských organizácií sme privítali sme vyše 160 účastníkov. Vďaka nim sa nazbierala krásna suma

2190,- €

za ktorú bude môcť SPOSA BB – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici uľahčiť vzdelávanie a integráciu deťom, ktorí zápasia s nepriazňou osudu. Na prvom mieste budú tieto prostriedky použité na nájom priestorov, energie a na nákup pomôcok pre deti s autizmom. Čo je viac, tieto deti aj vďaka Vám dostanú doplnkové vzdelávanie, možnosť rozvíjať kognitívne, motorické aj praktické zručnosti v priestoroch herne SPOSA.

Toto zariadenie slúži zároveň ako výcvikový priestor pre budúcich odborníkov – študentov pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a ďalších príbuzných odborov nielen z banskobystrickej univerzity. Tí tu pôsobia bez nároku na honorár ako dobrovoľníci a bez tejto aktivity by nemali zďaleka toľko príležitostí na prax v rámci svojho štúdia.

Vo chvíli zverejnenia tohto článku sú už vyzbierané prostriedky na účte SPOSA BB.

Ďalšia možnosť pomôcť – 2% dane

Potrebné tlačivá nájdete tu:
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM
Horná 461/67, Banská Bystrica 97401
IČO: 37828088
DIČ: 2021657682
Bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK 22 0200 0000 0015 7882 9557

logo SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM

A čo nás čaká nabudúce?

Tento úspech nás mimoriadne teší. Najmä tohtoročná účasť nás núti vážne sa zamyslieť nad možnosťou usporiadať ďalšiu prednášku ešte tento rok.

Ďalšie školenie v roku 2024

Zvažujeme rozšíriť formát prednášok a doplniť ho o ďalšie podujatie začiatkom jesene. Naše predbežné myšlienky sa uberajú smerom viac odbornejšieho školenia s praktickým výcvikom, možno aj v teréne a v užšom kruhu účastníkov. Jedná sa o veľmi hrubý „nástrel“, preto uvítame Vaše nápady, myšlienky a postrehy na adrese:

Budúca prednáška Nutná obrana 2025

Vzhľadom na obrovskú účasť a pozitívne ohlasy od všetkých zúčastnených vám vieme sľúbiť budúci rok prednášku v podobnom formáte.

Priame pokračovanie školenia zameraného primárne na právne stránky použitia zbrane v núdzi/obrane, môžete očakávať opäť o rok. Pán doktor Čech už predbežne súhlasil a my sa tešíme, že legendárneho nestora školení KN/NO budeme môcť privítať opäť, v podobnom jarnom termíne.

Poďakovanie účastníkom

Toto obrovské poďakovanie patrí okrem všetkých účastníkov aj prednášajúcim, ktorí boli ochotní vystúpiť bez nároku na honorár. Menovite to boli:

Mgr. Rastislav Vrana, pplk. v.v., bývalý príslušník špeciálnych bezpečnostných služieb a bezpečnostný analytik a konzultant z projektu Nebuď obeť

JUDr. Pavel Kvak, plk. v.v., bývalý riaditeľ poriadkovej polície OR PZ BB a poľovnícky funkcionár

JUDr. Marek Čech, predseda senátu Okresného súdu Prešov a expert na trestné právo


Vysoko si ceníme podporu Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, v zastúpení pani dekanky doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH za poskytnutie skvelých priestorov za symbolickú sumu.


Ďalej naša vďaka patrí aj predsedkyni OZ SPOSA BB, pani Márii Helexovej, ktorá nás poctila svojou prítomnosťou počas celej prednášky a na záver prebrala symbolický šek z rúk predsedu SAWS MUDr. Michala Venglarčíka, PhD.

Organizátori

Toto podujatie by nevzniklo bez mravenčej práce tímu Slovenskej Asociácie Westernovej Streľby, ktorým patrí osobitné uznanie, že si popri svojich lekárskych, pedagogických a ďalších povinnostiach dokázali nájsť dostatok času.

Za materiálnu pomoc ďakujeme Jankovi Barátovi zo Strelnice BB.

Tiež musím poďakovať mojej rodine: manželke za administratívnu pomoc a trpezlivosť pri neustálej absencii v domácnosti a synovcovi za praktickú pomoc na školení.

Za propagáciu ďakujeme:

Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva Legis Telum
Ing. Bystrík Zachar, prezident SADS, projekt Legálne právo na slobodu a bezpečnosť
Jaroslav Kuracina, CEO Grand Power
kolektív Odd. dokladov a evidencií OR PZ Banská Bystrica

Krátky videozostrih – Prednáška Nutná obrana 2024

Do skorého videnia..!

Organizátori
Slovenská asociácia westernovej streľby
Športový klub Crossbow Assault Team
Portál ozbraniach.sk
Verejná strelnica Banská Bystrica
projekt Nebuď obeť
Partneri podujatia
združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum
Michal Bernadič – Berny blog

Zaujal Vás tento článok? Prihláste sa na odber noviniek:

Od Redakcia - Jozef

Vyštudovaný puškár, športový strelec a obhajca civilného držania zbraní bezúhonnými, mentálne vyspelými a dostatočne vycvičenými občanmi. Venujem sa histórii dlhých ručných palných zbraní od začiatku 20. storočia.