Sme veľmi radi, že sa nám konečne podarilo založiť tradíciu v podobe odborných školení pre streleckú verejnosť – a treba dodať, že úspešne. Nie je tajomstvom, že nás inšpirovali podobné akcie našich kolegov a kamarátov v Bratislave alebo na východnom Slovensku. O to viac nás teší, že akciu sa podarilo zrealizovať v dobročinnom duchu a podarilo sa vybrať peknú sumu na ušľachtilý účel.

A ako to celé dopadlo?

Veľmi úspešne. Kapacita sály sa naplnila takmer na 100% – uvítali sme vyše 90 účastníkov. Vďaka nim sa nazbierala krásna suma

1325,- €

za ktorú bude môcť Svetielko nádeje uľahčiť život malým bojovníkom, ktorí zápasia s nepriazňou osudu. Vo chvíli zverejnenia tohto článku sú už vyzbierané prostriedky na účte Svetielka nádeje.

Obrovské poďakovanie patrí okrem všetkých účastníkov aj prednášajúcim, ktorí boli ochotní vystúpiť bez nároku na honorár. Menovite to boli:

Mgr. Peter Bučko – Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ SZU
Mgr. Michal „Berny“ Bernadič – http://berny.blog/
JUDr. Marek Čech – predseda senátu Okr. súdu Prešov

Vysoko si ceníme aj podporu Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, v zastúpení pani dekanky doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH za poskytnutie skvelých priestorov za symbolickú sumu.

Vďaka patrí aj riaditeľovi OZ Svetielko nádeje, pánovi Ing. Igorovi Obšajsníkovi, ktorý nás na záver podujatia poctil svojou prítomnosťou a prebral si symbolický šek z rúk predsedu SAWS MUDr. Michala Venglarčíka, PhD.

Podpora Svetielka nádeje

Chceli by sme zároveň apelovať na všetkých, ktorí majú možnosť pomôcť Svetielku nádeje 2% dane, jednorázovým alebo pravidelným drobným darom, aby tak urobili. Podrobnosti sa dozviete na https://www.svetielkonadeje.sk/podporte-nas

Krátky videozostrih z podujatia

Priekum spokojnosti a možností do budúcnosti

Boli by sme vám veľmi vďační, keby ste venovali 2 minúty času krátkemu prieskumu spokojnosti. Budeme veľmi radi, ak budúce školenia vypracujeme na čo najlepšej možnej úrovni.

https://docs.google.com/forms/d/1AdFzjgD9htQGJ6iHgZIIsgJnYo8BfkTNtnx74SP7mWY/

Budúce školenia

Vzhľadom na slušnú účasť a pozitívne ohlasy od všetkých zúčastnených vám vieme sľúbiť pokračovanie. Tento rok by sme radi uviesť nové témy, preto nezabudnite vyplniť formulár na linku vyššie.

Priame pokračovanie školenia zameraného na prvú pomoc a právne stránky použitia zbrane v núdzi / obrane, môžete očakávať opäť o rok. Pán doktor Čech už predbežne súhlasil a my sa tešíme, že legendárneho zakladateľa školení KN / NO budeme môcť privítať opäť, v podobnom jarnom termíne.

Do skorého videnia..!

Organizátori
Slovenská asociácia westernovej streľby
Športový klub Crossbow Assault Team
J&B Hunting Trnava
Portál ozbraniach.sk