Zlých správ pre streleckú komunitu žiaľ pribúda – je tu návrh na celoeurópsky register zbraní a ich držiteľov.

Predložený návrh na register zbraní

Portugalské predsedníctvo predložilo návrh na možné budúce prepojenie databáz národných autorít a vytvoriť tak nadnárodných registrov zbraní. Návrh počíta aj so zoznam držiteľov zbraní. To by znamenalo, že údaje o slovenských držiteľoch by mohol kľudne získať Ahmed z Malmö, alebo protizbraňový aktivista Pierre na inom konci Európy.

Dokument uvádza ako výhody nasledovné:

  • automatizácia vo výmene informácii v reálnom čase, čo je kľúčové riešenie pre budúce operácie orgánov činných v trestnom konaní

Originál dokumentu nájdete tu:
https://www.statewatch.org/media/1982/eu-council-prum-firearms-proposal-5787-21.pdf
(anglicky)

Čo to znamená?

V praxi si tak bude môcť neznámy človek na opačnom konci Európy pozrieť kto ste, čo ste, čo všetko vlastníte. Každého majiteľa zbraní hneď napadne, aké obrovské bezpečnostné riziko to pre osoby majiteľov zbraní prináša. V prípade úniku dát (ktoré dnes nie sú nijak výnimočné) tak bude môcť získať kriminálne prostredie informácie o tom, ako sa zmocniť zbraní legálnych držiteľov.

Len o niečo menej nebezpečná skupina sú radikálni „antigun“ aktivisti, ktorí už v minulosti získali podobné údaje. Následne zorganizovali fanatické protesty v mieste bydliska legálnych držiteľov, čím nepriateľne zasiahli do ich súkromia a významne znížili kvlaitu ich života.

Okrem iného, tento návrh obrovsky zasahuje do práv občanov. Prečo by mala byť strelecká komunita takmer verejne spisovaná a diskriminovaná? Sú snáď vlastníci legálnych zbraní opovrhnutiahodní, alebo majú byť označovaní, vyčlenení a marginalizovaní?

Záver

Podľa pravidiel EU je vnútorná bezpečnosť suverénnou oblasťou každého členského štátu a teda neexistuje najmenší dôvod na zdieľanie takýchto citlivých informácii a už vôbec nie, aby cudzie štáty disponovali informáciami, s ktorými nemajú nič spoločné.

Zaujal Vás tento článok? Prihláste sa na odber noviniek:

Od Redakcia - Jozef

Vyštudovaný puškár, športový strelec a obhajca civilného držania zbraní bezúhonnými, mentálne vyspelými a dostatočne vycvičenými občanmi. Venujem sa histórii dlhých ručných palných zbraní od začiatku 20. storočia.