Zákaz olova

Žiaľ, všetky obavy streleckej verejnosti a rybárov na napĺňajú. Napriek ubezpečeniam, že po zákaze olova v mokradiach žiadne ďalšie reštrikcie nebudú, opak je pravdou. Európska Chemická Agentúra navrhla prakticky úplný zákaz streliva s obsahom olova.

Bez preháňania sa dá povedať, že tento zákaz je úplnou katastrofou pre celú streleckú komuniku a v prípade jeho schválenia budú jeho dopady likvidačné nielen pre amatérsky, ale aj pre vrcholový šport.

Návrh nájdete tu: https://echa.europa.eu/cs/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use