Zákaz olova

Žiaľ, všetky obavy streleckej verejnosti a rybárov skrz zákaz olova sa napĺňajú. Napriek tomu, že európske inštitúcie ubezpečovali, že nič také nepripravujú, opak je pravdou. Po zákaze olova v mokradiach Európska Chemická Agentúra navrhla prakticky úplný zákaz streliva s obsahom olova.

Bez preháňania sa dá povedať, že tento zákaz je úplnou katastrofou pre celú streleckú komuniku a v prípade jeho schválenia budú jeho dopady likvidačné nielen pre amatérsky, ale aj pre vrcholový šport.

Návrh nájdete tu: https://echa.europa.eu/cs/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use

Reakcie na zákaz olova v minulosti a dnes

Už v minulosti protestovali proti tomuto nezmyslu organizácie doma aj zahraničí. Spomeňme list Slovenskej Poľovníckej Komory, info združenia Legis Telum.

Ohlas v slovenských masmédiách

Rovnako zareagovali aj dotknuté slovenské médiá:

Téme sa budeme pozorne venovať v tejto kategórii článkov.

Zaujal Vás tento článok? Prihláste sa na odber noviniek:

Od Redakcia - Jozef

Vyštudovaný puškár, športový strelec a obhajca civilného držania zbraní bezúhonnými, mentálne vyspelými a dostatočne vycvičenými občanmi. Venujem sa histórii dlhých ručných palných zbraní od začiatku 20. storočia.