Áno, čitate dobre. Podľa Európskej Chemickej Agentúrysa totiž údajne každoročne:
– rozptýli v životnom prostredí EU až 100 000 ton olova
– riziko otravy hrozí 135 miliónom vtákom
– až milión detí je zraniteľných toxickou otravou olovom v mäse
zdroj: https://echa.europa.eu/sk/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights

Zostáva už len dúfať. že tieto odhady má ECHA skutočne podopreté tvrdými dátami a serióznymi štúdiami. Tie čísla sa totiž s použitím kritického myslenia nezdajú ani trochu reálne. Pre predstavu: 100 000 ton olova ročne, to je cca 12,5 MILIARDY projektilov 9mm Luger ročne!!! To by každý jeden strelec v EU musel ročne vystreliť 9-10 tisíc nábojov ročne, čo je už na prvý pohľad úplný blud.

Tému naďalej sledujeme a budeme o nej informovať..