Zlých správ pre streleckú komunitu žiaľ pribúda.

Portugalské predsedníctvo predložilo návrh na možné budúce prepojenie databáz – národných registrov zbraní. Praxi si tak bude môcť neznámy človek na opačnom konci Európy pozrieť kto ste, čo ste, čo všetko vlastníte. Každého majiteľa zbraní hneď napadne, aké obrovské bezpečnostné riziko to pre osoby majiteľov zbraní prináša. V prípade úniku dát (ktoré dnes nie sú nijak výnimočné) tak bude môcť získať kriminálne prostredie informácie o tom, ako sa zmocniť zbraní legálnych držiteľov.

Okrem iného je to aj obrovský zásah do práv občanov – prečo by mala byť strelecká komunita takmer verejne spisovaná a diskriminovaná? Sú snáď vlastníci legálnych zbraní opovrhnutiahodní, alebo majú byť vyčlenení a marginalizovaní?

Podľa pravidiel EU je vnútorná bezpečnosť suverénnou oblasťou každého členského štátu a teda neexistuje najmenší dôvod na zdieľanie takýchto citlivých informácii a už vôbec nie, aby cudzie štáty disponovali informáciami, s ktorými nemajú nič spoločné.

Originál dokumentu nájdete tu: (anglicky)
https://www.statewatch.org/media/1982/eu-council-prum-firearms-proposal-5787-21.pdf